Bottega Veneta Medium Sardine Shoulder Bag Grey bov0254040
Bottega Veneta Medium Sardine Shoulder Bag Grey bov0254040
Bottega Veneta Medium Sardine Shoulder Bag Grey bov0254040
Bottega Veneta Medium Sardine Shoulder Bag Grey bov0254040
Bottega Veneta Medium Sardine Shoulder Bag Grey bov0254040
Bottega Veneta Medium Sardine Shoulder Bag Grey bov0254040

Bottega Veneta

Medium Sardine Shoulder Bag

Style with

Bottega Veneta Medium Sardine Shoulder Bag Grey bov0254040